Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa.

W ramach ogłoszenia nr 1/2017 wnioski można składać w terminie 14 – 29 czerwca 2017.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią Ogłoszenia jak również  ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi naboru :

Ogłoszenie nr 1/2017 – Infrastruktura turystyczna i drogowa

Ogłoszenie nr 1/2017 – Infrastruktura turystyczna i drogowa

Dodatkowo wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” w godzinach pracy biura, pod numerem telefonu: 46 858 91 51 bądź e-mailem: biuro@ziemiachelmonskiego.pl