Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

KGW k 1 04 2022

Od 1 kwietnia Koła Gospodyń Wiejskich, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będą mogły składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych.
W tym roku pula środków wynosi 70 milionów złotych.
Od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą:
? 5 000 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich – do 30 członków,
? 6 000 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich – od 31 do 75 członków,
? 7 000 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich – ponad 75 członków.
Wnioski będzie można składać w powiatowych oddziałach ARiMR osobiście, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.
✅ Koła Gospodyń Wiejskich są ważnymi organizacjami dla rozwoju polskiej wsi. Poprzez swoją działalność aktywizują lokalną społeczność, a podejmowane przez nie inicjatywy przyczyniają się do wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. Stale rosnąca liczba Kół świadczy o wysokim zainteresowaniu tą formą działalność.
Więcej szczegółów : Nabór dla KGW – od 1.04.2022