Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), poniżej publikuje dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół z Posiedzenia Rady Oceniającej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”:

Protokół_Posiedzenie_Rady_LGD_Nabór_1 i 2_2016

Nabór nr 1/2016 – Zakładanie działalności gospodarczej: 

Lista wybranych operacji:

Lista_operacji_wybranych_do_finansow_Nabór_1_2016

Lista niewybranych operacji:

Lista_operacji_niewybranych_do_finansow_Nabór_1_2016

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem  nr 1/2016

Lista_Operacji_zgodnych_z Ogłoszeniem_i_LSR_Nabór1_2016

 

W załączeniu poniżej Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” przekazuje do informacji listy operacji dla naboru  nr 1/2016 – po uwzględnieniu poprawek i uzupełnieniu braków zgłoszonych do naboru  nr  1/2016 przez Urząd Marszałkowski:

Protokół z Posiedzenia Rady 16.03.2017 – protokoł Rady _ po popr. z UM _16.03.2017

 

Nabór nr 2/2016 – Rozwój przedsiębiorstw:

Lista wybranych operacji:

Lista_operacji_wybranych_Nabór_2_2016

Lista niewybranych operacji:

Lista_Operacji_niewybranych_Nabór_2_2016

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR:

Lista_operacji_zgodnych_z ogłoszeniem__i_LSR_Nabór2_2016

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem i LSR:

Lista_operacji_niezgodnych_z ogłoszeniem_i_LSR_ Nabór_2_2016

 

W załączeniu poniżej Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” przekazuje do informacji listy operacji dla naboru  nr 2/2016 – po uwzględnieniu poprawek i uzupełnieniu braków zgłoszonych do naboru  nr  2/2016 przez Urząd Marszałkowski:

Protokół z Posiedzenia Rady 16.03.2017 – protokoł Rady _ po popr. z UM _16.03.2017

 

Dziękujemy wszystkim którzy złożyli wnioski. Niestety ilość projektów złożonych w ramach naboru 2 – rozwój przedsiębiorczości znacząco przekroczyła limit dostępnych środków finansowych  w ramach ogłoszonego konkursu.

Cieszymy się, że nabory spotkały się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony i zapraszamy do  udziału w następnych  naborach.