Dzień tygodnia: piątek, 22 wrzesień 2023 |
emoji lgd

Aktualna wersja LSR:  

LSR 2023 – aktualizacja Załącznika nr 3 „Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu” w  Lokalnej Strategii Rozwoju  (LSR)  na lata 2014-2020r.

Dane archiwalne : 

LSR_MAJ_2022_– aktualizacja Wskaźników dla Przedsięwzięcia 2.1.3 oraz Załącznika nr 3 „Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu” w  Lokalnej Strategii Rozwoju  (LSR)  na lata 2014-2020r.

LSR_CZERWIEC_2021– zwiększenie budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4 w zwiazku  z wytycznymi z 15.04.2021

LSR_KWIECIEN_2021_przewalutowanie – Aktualizacja LSR  w związku z przewalutowaniem kursu EUR/PLN.

LSR_AKTUALNA_MARZEC_2020  – Aktualizacja LSR o dodatkowy limit – marzec 2020r

LSR_ LGD Ziemia Chełmońskiego _06 2019 – Aktualizacja LSR  o dodatkowy limit środków_ czerwiec 2019r.

Aktualizacja LSR 2014-2020 Ziemia Chełmońskiego_27 06 2018_FORMAT_P

LSR 2014-2020 Ziemia Chełmońskiego ver.3_13_grudnia

Wypełniając zapisy Wytycznych nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu  i ewaluacji LSR w załączeniu przekazujemy raport z badania LSR  . W raporcie zostały zawarte rekomendacje sformułowane na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań oraz informacje na temat sposobu realizacji rekomendacji i zaleceń.