Dzień tygodnia: sobota, 28 styczeń 2023 |

Z dniem 1 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1016) ,  modyfikująca aktualną właściwość do prowadzenia spraw dotyczących udostępniania danych z rejestru PESEL.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludnościod dnia 1 lipca 2019 r.  organem właściwym w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą  wyłącznie organy gmin .

 Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

materiał źródłowy :

Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL