Dzień tygodnia: sobota, 28 styczeń 2023 |

XVI edycja Konkursu Ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!”

Autor: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 Zapraszamy do udziału w XVI edycji konkursu ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!” adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Tematyka konkursu

Tegoroczna edycja nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego. Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz promowanie działań mających na celu ochronę powietrza.

Dla kogo?

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Uczniowie klas I-III mają wykonać plakat ekologiczny z hasłem, uczniowie klas IV-VI – komiks łączący w sobie część plastyczną i tekstową, natomiast uczniowie klas VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.

Terminy

Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 1 października do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego), do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie bądź bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (tylko w przypadku gdy miejscowość nie jest objęta działaniem delegatury – zgodnie z Regulaminem konkursu).

 

Szczegółowe informacje

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów: (22) 59 79 056 – Ewa Warywoda oraz (22) 59 79 059  – Milena Marczewska.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu  – Rozmiar: 25 kB,
Karta zgłoszeniowa – Rozmiar: 17 kB,
Protokół Komisji konkursowej I etapu – Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 58
 materiał źródłowy : https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/ekokonkursy/art,33,xvi-edycja-konkursu-ekologicznego-badz-swiadomy-walcz-ze-smogiem.html