Dzień tygodnia: piątek, 03 luty 2023 |

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok (najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym).

Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

✍️Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym.
Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

? Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a
w wersji papierowej – pocztą na adres:
?Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

dialog.mazovia.pl
Więcej informacji  na  Więcej informacji  na naszym z FB:  Drogowskazy Aktywności Obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego jak również  na  Program współpracy – www.dialog.mazovia.pl