Dzień tygodnia: wtorek, 31 styczeń 2023 |

TERESIN – Wzorowa Gmina – Lider Kultury

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Gmina Teresin w ramach konkursu „Wzorowa Gmina” otrzymała zaszczytny tytuł Lidera Kultury.

W opinii Kapituły Konkursu na tytuł ten złożyło się wiele czynników, a zwłaszcza działania władz samorządowych zmierzające do stworzenia na terenie gminy warunków dla rozwoju szeroko pojętej kultury (finansowanie, inwestycje, działalność kulturalno – oświatowa). Wyróżnienie to jest zasługą m.in. prężnie działającego Teresińskiego Ośrodka Kultury, który  organizuje wiele przedsięwzięć o zasięgu nie tylko gminnym i powiatowym, ale także ogólnopolskim. Przypomnijmy, że TOK wypromował takie imprezy jak Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias”, Teresińskie i Powiatowe Dni Retoryki, Teresiński Przegląd Sztuk Plastycznych „Tygiel”, Teresiński Przegląd Twórczości Scenicznej „Mrowisko”, Festiwal Piosenki z Duszą. W ośrodku tym działa też wiele sekcji artystycznych oraz profesjonalne studio nagrań BoTOKs.

Potwierdzeniem przyznania Tytułu Wzorowa Gmina jest certyfikat, na którym informację o przynależności do grona najlepszych samorządów RP zapisano w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Europa Press Media, które opisując pracę wyróżniających się samorządów w kwartalniku „Życie Regionów”, promuje misję „Ucz się od najlepszych”! Przedstawia nowatorskie rozwiązania w różnych dziedzinach życia publicznego, m.in. w edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, gospodarce, bezpieczeństwie, ekologii, kulturze i sporcie.

Tomasz Daczko

Źródło danych: https://teresin.pl/2019/02/teresin-wzorowa-gmina-lider-kultury/