Dzień tygodnia: wtorek, 31 styczeń 2023 |

W dniach 25 – 26.05.2017r braliśmy udział w dwudniowym szkoleniu w zakresie nabycia kompetencji z monitorowania  i ewaluacji  LSR  koordynowanym przez  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich na zlecenie  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenie  połączone z warsztatami miało na celu z zaznajomienie z  narzędziami i metodami  monitorowania i ewaluacji,  wypracowaniem  definicji  obowiązkowych wskaźników jak również  dyskusję nad podjęciem koniecznych zmian w Lokalnych Strategiach Rozwoju  LGD. Dyskusja  na temat monitorowania wskaźników wdrażania LSR będzie kontynuowana 19.06.2017r podczas  spotkania przedstawicieli MRiRW z  reprezentantami  LGD.

1 2 3