Dzień tygodnia: sobota, 28 styczeń 2023 |

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

Informacje podstawowe – otwórz

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich – otwórz

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła działającego na podstawie odrębnych przepisów – otwórz

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich związków kół gospodyń wiejskich –otwórz

Obowiązki koła i związku kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich – otwórz

Nadzór nad działalnością kół i związku kół gospodyń wiejskich – otwórz

Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich – otwórz

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy – otwórz

Wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich – otwórz

Żródło: KGW – ARiMR

UWAGA_800x400

31 października mija termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich

Serce. Zdjęcie Fotolia

Zdjęcie Fotolia

UWAGA! Koła Gospodyń Wiejskich tylko do 31 października (czwartek) mogą składać wnioski o wsparcie finansowe.

Przyjmują je biura powiatowe ARiMR. Datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej jest data wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowych informacji udzielają biura powiatowe ARiMR.

Wysokość pomocy dla koła zależy od liczby jego członków i wynosi:

  • 3 tys. zł – dla koła liczącego do 30 członków,
  • 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków,
  • 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

O wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, mogą ubiegać się koła zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agencję. Obecnie figuruje w nim blisko 8 tysięcy kół.

Na dofinansowanie działalności kół i ich rozwój w 2019 r. zarezerwowano w budżecie 40 mln zł.