Dzień tygodnia: sobota, 28 styczeń 2023 |
równac szanse 2019_n

3,2,1 Start!
Rozpoczynamy nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym RS’2019!

Można ubiegać się o dotację do 40 tysięcy na działania młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Już wkrótce rusza zapisy na szkolenia.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/rownacszanse.pfdim/?__tn__=kCH-R&eid=ARAoe2BZz7O7PGbS3zCEY6JbsKbrjlspgAG3tn0UhsGP25QVI2iB-0EHkzHcKYmB91ukPq9YYY7sar8R&hc_ref=ARRa3hZkAYQS3C3NtL7-ZRkV16D2LoLhZuSMawCY7Z1l_fe28uTsb5mgtKPYTRdhAbc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCDyEJJ6jd2USZgw7mpkpVpzeShYWWXjhrQt2RIR–20iiYQCOwC3Dy6UGUgizIeY9N4isyXCWjyAui-BccCZRXTl60PLxFvEzYaoR2hS0zoC2ZsPm1i6JXC0UdstIzEoa4P3lj3-nWcV6r39CT2jTnY2eitZ899eIyRemx1JVLjtyqnULh9ijfoqyipiM5UxVKiXEgsDri72IDMD9zHAaHZPtDI6Vx2trEAcYCW2q9DoCTjWJtg_1hjJcvg18vdZjFpU6XDFqi3T3YEUlNalCgI_uHqkFxWGMmIQgI3h4-I6lpvUGaL2M8xGWPqA-DgAvEjR53hxyhdW7VhxR36aB8uY4_JYhO9fbUX2qFnPz5487Vqqva-cxlLru2Rhs0FUQlJRHk_Et2dOAAkn44b6k6ppe_7006rz_pjS4mc0PXNjrB7CtZHGNkrQLljQoVgj98Jb_YYF3MhSxet-_th25X_WbtNu5QIS3WEawrTZOvHJv9pJ0EZgxoWZ-oZiOYA194VKklUsCfUZH_jPrgQv0