Dzień tygodnia: sobota, 28 styczeń 2023 |

Przekazujemy  informacje  o rozpoczęciu naboru  do czwartej edycji Szkoły Fundraisingu FAOO.

To kilkumiesięczny kurs skierowany do osób zajmujących się pozyskiwaniem środków w organizacjach działających głównie poza dużymi miastami.

Zaczynamy już we wrześniu!

Szkoła Fundraisingu FAOO jest bezpłatnym programem, realizowanym w formule blended-learningowej – składa się z czterech szkoleń stacjonarnych, dwóch webinariów, solidnej porcji e-learningu oraz prac wdrożeniowych, które mogą się wprost przełożyć na potencjał fundraisingowy i sytuację finansową organizacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

1. Kurs jest okazją do przyjrzenia się dotychczasowym działaniom fundraisingowym, oceny ich skuteczności i adekwatności, określenia potencjału fundraisingowego organizacji i zbadania związku między działaniami fundraisingowymi a strategią działania organizacji.

2. Umożliwia poznanie wielu różnych metod i technik pozyskiwania środków pozagrantowych i zastanowienie się nad ich wykorzystaniem w swojej organizacji.

3. „Szkoła Fundraisingu” ułatwia spojrzenie na darczyńcę – wejście w świat marketingu przydatnego w fundraisingu pozagrantowym, określenie segmentów darczyńców, persony (person), zastanowienie się nad ścieżką darczyńcy.

4. Kurs nie omija trudnych i ważnych zagadnień związanych z prawną stroną pozyskiwania środków – jak realizować fundraising, żeby nie narazić na problemy ani organizacji zbierającej, ani darczyńców.

5. Jest bezpłatny!

Kiedy?

Rekrutacja właśnie się zaczęła i trwa do 17 lipca.

Wyniki będą ogłoszone najpóźniej 23 lipca.

Kurs rozpoczyna się 2 września webinarium otwierającym, a pierwsze szkolenie stacjonarne – 11-12 września. Ostatnie webinarium zaplanowane jest na 3 lutego 2020 r..

Chcesz się zgłosić? Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Chcesz wiedzieć więcej? Przejrzyj dokumenty.

Informacje ogólne o Szkole Fundraisingu FAOO

Program i harmonogram Szkoły Fundraisingu FAOO

Regulamin Szkoły Fundraisingu FAOO

Albo zajrzyj do zakładki poświęconej Szkole Fundraisingu FAOOtutaj

Materiał źródłowy: Szkoła fundraisingu _ rusza nabór do projektu.