Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

W związku z udostepnieniem przez ARiMR Generatora wniosku (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html) – beneficjenci LGD Ziemia Chełmońskiego, mogą dokumenty aplikacyjne załączyć w formacie PDF sporządzonej przy użyciu z aplikacji oraz dostarczyć je wraz z wersjami  papierowymi.

Przypominamy również że:

  • wnioski  będą  przyjmowane  do 29.12.2016r. do godz. 1400
  • miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (na płycie CD), bezpośrednio w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” przy ul. Warszawskiej 24, 96-321 Żabia Wola.
  • Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.