Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” w drugiej połowie roku 2017 (po wakacjach) planuje przeprowadzić kolejny już nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oś LEADER, skierowany do osób zakładających lub rozwijających działalność gospodarczą. W naszym budżecie przewidzieliśmy również środki na tzw. granty, przeznaczone m.in. dla organizacji pozarządowych, których celem jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Na naszej stronie internetowej w zakładce:

Nabory wniosków / Materiały dla Wnioskodawców znajdą Państwo :

  • Kryteria wyboru operacji
  • Formularze wniosków
  • Legislację PROW 2014-2020

Zapraszamy również do śledzenia pozostałych informacji na naszej stronie, gdzie zamieszczamy informacje o terminach naborów, planowanych spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dla wnioskodawców.

Pracownicy biura LGD prowadzą również indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, na które można umówić się telefonicznie pod numerem: 46 858 91 51 lub skontaktować się z nami mailowo pod adresem: biuro@ziemiachelmonskiego.pl 

Jeśli chcą Państwo być na bieżąco – zachęcamy do zapisywania się do naszego NEWSLETTERA. W tym celu należy wypełnić zgłoszenie na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy do kontaktu!