Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Kto może złożyć wniosek ? – Wszystkie osoby, którym bliskie są sprawy wsi.

Organizatorami programu są: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz jego partnerzy – Fundacja Wspomagania Wsi, Związek Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region.
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW).
Zadanie uczestników konkursu:
przygotowanie pracy na temat pomysłów i inicjatyw typu „smart”, które poprawiają jakość życia na wsi.
Cel: umożliwienie wymiany poglądów oraz stworzenie bazy wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.
“Smart village – Inteligentna wieś” to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców.
Organizatorzy konkursu oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, m.in. w zakresie:
– edukacji,
– usług społecznych,
– zdrowia,
– transportu,
– energii,
– handlu,
– gospodarki odpadami,
– innych dziedzin.
Organizatorzy zachęcają do opisywania wszelkich innych inicjatyw, które sprawiają, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii wieś stała się bardziej przyjazna.
Prace powinny mieć formę opisu lub eseju.
Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem.
Maksymalna objętość pracy to 5.000 słów.

Termin składania wniosków:   15 września 2019