Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

LGD Ziemia Chełmońskiego jest już po Warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności Stowarzyszenia w roku 2017.

Jednym z elementów warsztatu było przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Wszyscy uczestnicy warsztatu w tym m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej, Zarząd oraz goście z zaprzyjaźnionych LGD pracowali z dużym zaangażowaniem a zgłaszane wnioski oraz pomysły będą cenną wskazówką do dalszej pracy przy realizacji Strategii i osiąganiu rezultatów.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za owocną pracę w dobrej atmosferze i do zobaczenia na kolejnym warsztacie refleksyjnym w 2019 r.

1_IMG 2_IMG 3_IMG 4_IMG 5_IMG 6_IMG