Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA WNIOSKODAWCÓW
W RAMACH NABORU NR 3/2021 – PODEJMOWANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PREMIE)

– nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA 2021