Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

Takie wspaniałe wiadomości bardzo lubimy!

Ciężko pracowaliśmy nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027, ale trud się opłacił i nasza LSR została doceniona! Pozytywna ocena Strategii oraz brak konfliktu obszarowego z inną strategią rozwoju to dla nas wszystkich wielki powód do dumy!

Prace nad opracowaniem LSR zajęły dużo czasu, przeznaczonego na analizy faktów i danych, na obiektywne oceny, na spotkania z mieszkańcami, na wyciąganie wniosków. Z liczbami nie da się dyskutować, a one mówią jasno – Ziemia Chełmońskiego ma obiecującą sytuację społeczno-gospodarczą i jest dobrym miejscem do życia. Takie wnioski cieszą nas, jako mieszkańców, społeczników, samorządowców, ale, niestety, odebrały nam dodatkowe punkty w tym zakresie analizy Strategii.

Nie zmienia to jednak faktu, że przyjęte kierunki rozwoju obszaru LGD są dobre i tak też zostały zaopiniowane. 

Pozytywna ocena LSR to drzwi otwierające nowy etap naszej Lokalnej Grupy Działania. Uroczyście możemy ogłosić, że zaczynamy prace nad wdrażaniem trzeciej Lokalnej Strategii Rozwoju!

Dołożymy starań, by Ziemia Chełmońskiego zmieniała się, by była coraz lepszym miejscem do życia i społecznego działania.