Dzień tygodnia: czwartek, 22 luty 2024 |

KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ | TURYSTYKA ROWEROWA

Do kogo skierowany jest ten kurs.
Szkolenie to kierujemy do osób, które chcą organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe, rajdy, wyprawy, happeningi. Przede wszystkim zachęcamy nauczycieli, członków stowarzyszeń, fundacji, pracowników firm organizujących rowerowe wycieczki dla osób dorosłych i niepełnoletnich. Zachęcamy również do wzięcia udziału w szkoleniu osoby, które zajmują lub chcą się zajmować turystyką zawodowo.

NOWE ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 25.05.2018 ROKU DOT. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.
W przypadku imprez organizowanych przez jednostki edukacyjne takie jak szkoły, przedszkola i placówki, muszą one spełniać warunki nałożone przez NOWE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Warunki te muszą spełniać również podmioty współpracujące ze szkołami w tej dziedzinie. Przepisy te są następującej treści:

§ 4. 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:
3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych

§ 9. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem
pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

Nasze uprawnienia są udokumentowaniem przygotowania do prowadzenia takich wycieczek.

To również alternatywa dla osób, chcących rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem turystycznych wypraw rowerowych, które zaczynają być coraz bardziej popularną formą uprawiania turystyki aktywnej.

Dlaczego my?
100% przekazywanej przez nas wiedzy, to wiedza praktyczna, którą zdobywaliśmy przez lata naszej działalności. Turystką rowerową zajmujemy się od ponad pięciu lat. Jest to główna działalność naszego stowarzyszenia.

organizujemy wyprawy rowerowe po Polsce, Europie i Świecie
organizujemy rajdy i obozy młodzieżowe
prowadzimy Ogólnopolski Klub 80 Rowerów w kilkunastu miastach w Polsce
prowadzimy Rowerowy Klub Przedszkolaka
prowadzimy Szkolne Kluby 80 Rowerów
organizujemy wyprawy tandemowe dla osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne
Kurs prowadzony jest w grupach kilkunastoosobowych. Każdy uczestnik kursu musi mieć ze sobą rower oraz kask podczas części praktycznej. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczone osoby, które od kilku lat zajmują się organizowaniem, prowadzeniem wycieczek, wypraw rowerowych. Trener posiada wykształcenie turystyczne.

Program kursu:
Część pierwsza – teoretyczna
Czas trwania: 08:00 – 14:00

Prezentacja stowarzyszenia
Turystyka rowerowa | Co to jest? Dlaczego jest ona tak fascynująca?
Prawo | przepisy związane z organizacją rowerowych imprez
Bezpieczeństwo | najważniejszy punkt imprezy
Organizacja | na co zwrócić uwagę, aby impreza była udana
Promocja | jak wypromować naszą wycieczkę
Krajoznawstwo | to co przyciąga uczestników
Szlaki rowerowe | jakie one są i w jaki sposób po nich się poruszać
Przewodnik rowerowy | specyfika pracy
Sytuacje awaryjne | co może się wydarzyć i jak sobie z tym poradzić
Mapa | czyli jak ją czytać

Część druga – praktyczna
Czas trwania: 16:00 – 20:00

Praktyka. Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas wycieczki rowerowej, prowadzonej przez kursantów. Tego dnia każdy z uczestników będzie miał zadanie do wykonania, które zweryfikuje zdobytą wcześniej wiedzę. Trasa wycieczki jest opracowywana przez kursantów dnia pierwszego. Tego dnia należy mieć ze sobą rower, kask etc.

Legitymacje, certyfikaty, zaświadczenia
Każdy uczestnik kursu, który ukończy szkolenie otrzymuje od nas legitymację Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności Turystyka Rowerowa, zaświadczenie i certyfikat. Legitymacje są w wersji karty plastikowej, dlatego wysyłamy je uczestnikom pocztą w pierwszym tygodniu następnego miesiąca po szkoleniu.

Co musisz mieć ze sobą: swój rower, kask (zalecamy ze względu na treść szkolenia) , zdjęcie, zeszyt na notatki i długopis

informacjaiOrganizator: Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie

  • Bilety · 340 zł ( Zapłać przed wejściem na wydarzenie)
    wiecej informacji :  https://www.facebook.com/events/1851272558312645/permalink/1851272578312643/