Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 29.03.2019 r. upływa termin zgłaszania udziału w konkursie.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Żyrardowie, ul. Okrzei 58 (tel. 46 858 14 15, 46 855 28 51, e-mail: zyrardow@krus.gov.p