Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Ziemia Chełmońskiego”

Adres biura:
ul. Warszawska 24
96-321 Żabia Wola
Biuro czynne:

poniedziałek   8:00 – 17:00

wtorek – czwartek  8:00 – 16:00

piątek 8:00 – 15:00

Dane kontaktowe:
tel. 46 858 91 51; tel. 795- 588- 621

biuro@ziemiachelmonskiego.pl

NIP 529-175-64-02

REGON  141536010

KRS 0000311775

Prezes LGD:
Magdalena Podsiadły –  46 858 91 51
Pracownicy LGD:
Dorota Tyszkowska –  koordynator ds. grantów
tel. 795-587-114

Katarzyna Sadecka – Giska – koordynator ds. wdrażania LSR i szkoleń
tel. 795-584-876

Ewa Matul –  specjalista ds. administracji i promocji

Elwira Koprowska – Skalska  – koordynator ds. wdrażania LSR

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez LGD „Ziemia Chełmońskiego”  przy ulicy Warszawska 24, 96- 321 Żabia Wola  jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”
  2. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie „LGD „Ziemia Chełmońskiego” w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych  oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”

Masz pytanie? Napisz do Nas!

    “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2135).”