Dzień tygodnia: czwartek, 21 wrzesień 2023 |

UWAGA_800x400

 

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi działaniami monitorującymi wdrażanie LSR – Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” informuje o podjęciu procedury konsultacji zmian  lokalnych kryteriów wyboru operacji do dofinansowania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  (LSR)  na lata 2014-2020.

W złączeniu propozycje zmian   – oznaczone w dokumencie.

 -KRYTERIA WYBORU OPERACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (nowe firmy) – zmiany w kryterium nr 5 i 10 –  11 2019_KRYTERIA_NOWE_FIRMY _konsultacje

 – KRYTERIA WYBORU OPERACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (istniejące firmy) –  zmiany w kryterium nr 8 i 12 – 11 2019_KRYTERIA_ISTNIEJĄCE_konsultacje

Prosimy o zgłaszanie uwag jedynie do proponowanych zmian na załączonym formularzu oraz przesyłanie na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD ul. Warszawska 24 96-321 Żabia Wola w godzinach 9:00-15.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany w zapisach lokalnych kryteriów wyboru operacji do dofinansowania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  (LSR)  na lata 2014-2020”  jest wskazanie w  w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego.

5.12 2019_Formularz zgłaszania uwag do zmian Kryteria wyboru operacji. docx – załącznik

Konsultacje społeczne będą trwały przez okres do dnia  21.11 – 5.12.2019 r.