Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” informuje o podjęciu procedury aktualizacji LSR. 

Zmienia się Lokalną Strategię Rozwoju LGD  poprzez aktualizację dla: przedsięwzięcia: 1.1.1;

  • przedsięwzięcia 1.1.2  
  • przedsięwzięcia 2.1.1;

stanowiącego załącznik  do LSR nr 3 w Lokalnej strategii rozwoju.

Poniższe zmiany wynikają z  przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami na rzecz celu ogólnego 2, który w związku z kończącą się perspektywą PROW na lata 2018-2023 może  zostać zrealizowany  i osiągnięty wskaźnik produktu do końca czerwca 2024. 

Zmiana zapisów w LSR  dotyczy zmian wskazanych w LSR

Prosimy o zgłaszanie uwag jedynie do proponowanych zmian na załączonym formularzu oraz przesyłanie na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD ul. Warszawska 24 96-321 Żabia Wola w godzinach 9:00-15.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany w zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” jest wskazanie w w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego.

Konsultacje  będą trwały przez okres do dnia : 12-20.09.2023r.