Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” informuje o podjęciu procedury aktualizacji LSR. 

Zmienia się Lokalną Strategię Rozwoju LGD  poprzez aktualizację dla przedsięwzięcia 3.2.1  oraz przedsięwzięcia 3.1.3 stanowiącego załącznik  do LSR.

Zmiana zapisów w LSR  dotyczy zmian wskazanych poniżej: konsultacje_LSR_ZMIANY_05 2022r

Prosimy o zgłaszanie uwag jedynie do proponowanych zmian na załączonym formularzu oraz przesyłanie na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD ul. Warszawska 24 96-321 Żabia Wola w godzinach 9:00-15.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany w zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” jest wskazanie w w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego.

2022_Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR . docx

Konsultacje  będą trwały przez okres do dnia – 18 – 29.05.2022. r.