Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

W związku z wdrożeniem procesu przewalutowania kursu EUR/PLN celu wykorzystania pozostających w dyspozycji LGD środków z przewalutowania kurs EUR/PLN, w sposobie podwyższenia wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na zasadach określonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” informuje o podjęciu procedury aktualizacji LSR. Zmienia się Lokalną Strategię Rozwoju LGD  poprzez aktualizację budżetu LSR oraz Planu działania stanowiącego załącznik do LSR.

Zmiana zapisów w LSR  dotyczy zmian wskazanych poniżej: LSR__KWIECIEN_2021_KONSULTACJE

Prosimy o zgłaszanie uwag jedynie do proponowanych zmian na załączonym formularzu oraz przesyłanie na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD ul. Warszawska 24 96-321 Żabia Wola w godzinach 9:00-15.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany w zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” jest wskazanie w w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego.

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR

Konsultacje  będą trwały przez okres do dnia – 29.03.- 13.04. 2021. r.