Dzień tygodnia: czwartek, 22 luty 2024 |

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” informuje, że z dniem 5 kwietnia 2017 r. został rozpoczęty proces konsultacji w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji dla przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR  do 2023 roku”

Zapraszamy Państwa do przekazywania opinii w sprawie proponowanych zmian w terminie 5 – 19 kwietnia br. (warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie lokalnych kryteriów wyboru dla infrastruktury jest wskazanie w  w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego).

KRYTERIA_INFRASTRUKTURA _DO_ZMIAN

Infrastruktura _kryteria _wniosek o zmiane

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub składać w formie pisemnej w Biurze LGD w Żabiej Woli  przy ul. Warszawskiej 24

Wszelkich informacji udziela Biuro LGD pod nr tel.  605 869 094 lub (46) 858 91 51.