Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

Szanowni Państwo,

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i samorząd do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących  kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz procedur  na lata 2023-2027.

Zaproponowane kryteria wynikają zarówno z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju jak i są odpowiedzią na zakres działań realizowanych w ramach każdego przedsięwzięcia w LSR.

Na Państwa uwagi i propozycje zmian  do niżej zamieszczonych projektów czekamy do
9 maja 2024 r. na formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej na  adres
e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście do biura LGD
ul. Warszawska 24 96-321 Żabia Wola w godzinach 9:00-15.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany w zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” jest wskazanie w w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego.