Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

❗️ Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XV edycję konkursu dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021.

◾Zaproszenie do udziału skierowane jest nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

◾Zgłoszenia do konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową na załączonym formularzu zgłoszenia do konkursu, w terminie do 31 marca 2022 r.

◾Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszenia znajdują się na stronie:

https://mazovia.pl/…/konkurs-o-laur-marszalka…

laur marszałka 2021