Dzień tygodnia: czwartek, 21 wrzesień 2023 |

społtys roku 2020

Sołtyski i Sołtysi z terenu Ziemi Chełmońskiego – trwa 19 edycja Konkursu
??„Sołtys Roku”?? .
Zachęcamy do powalczenia o ten tytuł ?? – nominacje przyjmowane są do 30 kwietnia 2021r.
Kandydatkę lub kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.
Jeśli sołtysa zgłasza jedna osoba bądź jeden organ władzy samorządowej, np. wójt lub starosta – do zgłoszenia powinny być dołączone rekomendacje właściwej rady sołeckiej i działających na terenie sołectwa bądź gminy, instytucji lub organizacji.
Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który swoją funkcję pełnił co najmniej jedną pełną kadencję i w dniu wysłania zgłoszenia nadal tę funkcję pełni.
Jak co roku spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyróżni sołtysa najdłużej pełniącego swoją funkcję.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy redakcji pod nr. 797 901 125, e-mail: solecka@gazetasolecka.pl.
Więcej informacji : https://tiny.pl/rkff3