Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski

Zapraszamy do lektury publikacji wydanej przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Tematyka poruszana w książce wpisuje się w aktualnie trwającą dyskusję na temat smart villages.

Publikacja kierowana jest do osób pochodzących z różnych środowisk, które szukają informacji na temat idei smart villages (inteligentnych wsi) – przedstawicieli środowisk samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych czy liderów lokalnych, którzy są „motorem napędowym” potrafiącym rozruszać społeczność lokalną. Książka może być również przydatna mieszkańcom wsi, bo to od nich zależy, jak będzie się na niej żyło.

Czytelnik znajdzie w niej sugestie i pomysły, które może modyfikować czy udoskonalać, ale przede wszystkim dostosować do potrzeb własnych i społeczności lokalnej. Książka jest formą zaproszenia do dalszego pogłębiania tematyki smart villages oraz poszukiwania rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Publikacja stanowi próbę analizy koncepcji smart villages na różnych płaszczyznach i ukazania jej znaczenia we współczesnym cyfrowym świecie. Jej celem jest pokazanie, że rozwiązania nie muszą mieć charakteru kosztochłonnych inwestycji, ale również – a może przede wszystkim – mikrorozwiązań poprawiających sytuację mieszkańców wsi.

Publikacja dostępna jest na stronie: irwirpan.waw.pl