Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

3K logo cz-b

3K baner z logami wzór

                                           

KOMPETENCJE KREATYWNOŚĆ KOBIECOŚĆ – AKRONIM 3K

 Projekt pn. „Kompetencje, Kreatywność , Kobiecość” współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej  w ramach poddziałania  19.3 Przygotowanie i realizacja działań współpracy
z lokalną grupą działania  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja przeprowadzana została w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność we współpracy LGD „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Woli, ul. Warszawska 24 z Lokalną Grupą Działania „Zielone Sąsiedztwo” z siedzibą w Podkowie Leśnej,
ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna i Lokalną Grupą Działania „Kraina Rawki” z siedzibą 
w Starej Rossochnie 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej  „Partnerami”.

Główny cel Projektu :

Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego
do 2023 roku.

Cel szczegółowy:

Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku.

Koordynator projektu – LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

 

Działania projektowe realizowane były od sierpnia do grudnia  2022 roku  we współpracy
z partnerami  LGD „Kraina Rawki” z województwa łódzkiego i LGD „Zielone Sąsiedztwo” z Mazowsza.

 

Zadanie 1 –Warsztaty / szkolenia  dla kobiet,  w szczególności  młodych do 35 r. życia
oraz 50 +,  liderek lokalnych społeczności, kobiet działających w grupach sformalizowanych
i nieformalnych, aktywnych mieszkanek z obszarów LGD, kobiet przedsiębiorczych prowadzących własną działalność lub szukających inspiracji i możliwości uruchomienia  własnej działalności zarobkowej, powracających na rynek pracy, aktywnych zawodowo z syndromem wypalenia zawodowego, kobiet planujących zmianę pracy czy szukających w aktywności społecznej płaszczyzny 
do samorealizacji  i  rozwoju osobistego.

Zadanie  realizowane  zostało poprzez  organizowanie  dedykowanych szkoleń oraz  warsztatów  stacjonarnych i on-line wzmacniających samoocenę i poczucie własnej wartości kobiet
z wykorzystaniem lokalnych zasobów ludzkich i kulturowych obszaru LGD.

Uczestniczki  szkoleń i warsztatów zdobyły umiejętności ułatwiające rozwój osobistej ścieżki kariery zawodowej i zwiększenia aktywności w polu działalności społecznej na rzecz  społeczności lokalnej.

Wykorzystanie w projekcie  narzędzi z zakresu komunikacji on-line pozwoliły wymienić  dobre praktyki i doskonalić wiedzę na temat przygotowania i realizacji projektów w zakresie  przedsiębiorczości społecznej,  tematyki  dotyczącej tworzenia profilu biznesowego pod kątem ścieżki rozwoju zawodowego, promocji własnego przedsiębiorstwa jak również wypracowywania wizerunku lidera działań  społecznych w mediach społecznościowych. 

Zadanie 2 – organizacja powszechnie dostępnych wydarzeń integracyjnych, prezentujących lokalny kapitał społeczny.

Zadanie 3 – działania lokalne i na zewnątrz promujące współpracę, w tym materiały promocyjne, strona www, artykuły w mediach lokalnych.

 

Przewidywanym rezultatem projektu zrealizowanym  przez Partnerów było:

–   przeszkolenie co najmniej 60 osób z partnerskich LGD, uczestniczących
w tematycznych szkoleniach w  formie webinarium on-line

 –  przeprowadzenie 4 szkoleń on-line dla  uczestniczek z partnerskich LGD w tym jedno będzie tylko dla odbiorców LGD „Zielone Sąsiedztwo”, 

– przeszkolenie podczas warsztatów stacjonarnych co najmniej po 20 z każdej
z partnerskich LGD,

– przeprowadzenie 11 warsztatów stacjonarnych,

Lp.

Nazwa LGD

On-line

stacjonarne

wyjazdowe

1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego

1

2

1

2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

2

7

0

3

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

1

2

1

 

– realizacja dwóch dwudniowych wyjazdów warsztatowo-integracyjnych (LGD „Kraina Rawki”, LGD „Ziemia Chełmońskiego”),

– zorganizowanie co najmniej 3 ogólnodostępnych wydarzeń podczas imprez lokalnych – po jednym w każdej z partnerskich LGD (weryfikacja na podstawie dokumentacji fotograficznej), w LGD „Zielone Sąsiedztwo” dodatkowo  cztery seanse  filmowe
i  jedno przedstawienie  teatralne,

– opracowanie materiałów promocyjnych tj. plakatów, ulotek oraz zakup zestawów gadżetów promocyjnych, publikacja ogłoszeń i artykułów w mediach lokalnych, promocja w mediach społecznościowych,

– podniesienie kompetencji osobistych i kwalifikacji na rynku pracy kobiet zainteresowanych samorozwojem, aktywnym udziałem w lokalnym życiu społecznym, ekonomią społeczną, umożliwienie integracji, wymiany informacji, wzajemnego wsparcia, prezentacji umiejętności i promocji osobistej
oraz oferowanych usług (weryfikacja na podstawie ankiet poszkoleniowych).

 

 

 Realizacja projektu na terenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”

27 października 2022 roku  zakończyły się działania  w ramach  realizacji projektu współpracy.

Tego dnia dwadzieścia kobiet zrekrutowanych do projektu z ośmiu z dziesięciu gmin terenu LGD miało okazję wraz z wszystkimi  osobami  które zgłosiły się na  szkolenie w ramach zapisów  przez formularz zgłoszeniowy  po raz ostatni  skorzystać  z  organizowanego w ramach  projektu  szkolenia on-  line.

 

Zrealizowane  zadania  to :

organizowane w dwóch grupach po 10 osób:

  1. 30 i 31.08.2022r w świetlicy wiejskiej  w Szczęsnym w gminie Grodzisk Maz.

warsztaty z wizażu prowadzone przez Panią Anetę Golub-Caba  firma „Wyczesz, wymaluj- pracownia wizerunku” z Brwinowa

warsztat  z  uwalniania stresu metodą TRE prowadzony przez Joannę Zawadzką – Mróz „Studio no stress” z Grodziska Maz.

  1. 07 i 08.09.2022r we wsi Granice  w gminie Teresin  

wykład nt. zasad zdrowego żywienia przeprowadzony  przez dietetyka  klinicznego  Panią Magdalenę Kamińską VITALFIT  Magdalena Kamińska z Milanówka

warsztat kulinarny z uwzględnieniem potraw diety wegetariańskiej przeprowadzony z udziałem  dietetyka  przez Panią Annę Gogół

  1. 09.2022 – w Żabiej Woli podczas festynu „Dzień Szarlotki”

Wykład nt. zasad zdrowego odżywiania połączony z  degustacją  potraw  kuchni wege  orz pomiarami  masy i składu ciała – wykład prowadziła Pani  Krystyna Machniewska  – specjalista ds. żywienia, pomiary wraz  poradami nt. diety  przeprowadzone zostały przez dietetyk Panią Aleksandrę Tyszko.

Degustacja potraw wege – 20  uczestniczek  projektu przygotowało  degustację  dla  mieszkańców. Przygotowane  były  pasty, masełka  smakowe do pieczywa,  gofry  wytrawne i owocowe  na słodko, zupa  z  pomidorów  i tofu, różnego rodzaju  surówki i sałatki oraz dipy w różnych smakach.

  1. Cykl szkoleń on Line realizowanych w ramach projektu 3K – „Kompetencje, Kreatywność, Kobiecość”:

05 .10.2022r -„Sektor pozarządowy szansą na aktywność społeczną i ekonomiczną”

06.10.22r „Od pomysłu do zarabiania pieniędzy” 

 Prowadząca -Stanisława Retmaniak, Stowarzyszenie BORIS, Animatorka LOWES 

 11.10.2022 „Jak stworzyć dobry profil na Linkedin” prowadząca Agata Chmielewska

27.10.2022r „Portale społecznościowe w pigułce, złote zasady personal brandingu, jak tworzyć atrakcyjne treści, przegląd dobrych praktyk”

Prowadząca Otylia Jenczek

Uczestniczki  projektu z radością  uczęszczały  na  zorganizowane zajęcia , warsztaty oraz angażowały się w organizację  sztandarowej stowarzyszeniowej imprezy lokalnej  pn. „Dzień Szarlotki”  gdzie  podczas degustacji  raczyły uczestników  przygotowywanymi przez siebie  różnorodnymi  smakołykami  kuchni  wege. Szczególnie  oczarowane  były Panią Anną Gogół-  prowadzącą warsztaty kulinarne na terenie  własnej posesji we wsi Granice. Tutaj w scenerii   perfekcyjnie zorganizowanej  przestrzeni wiejskiej zagrody gdzie sielskość połączona  jest z nowoczesnością podczas warsztatów uczestniczki projektu zostały zainspirowane pomysłami  do tworzenia zaskakująco prostych  i smacznych potraw  i zachęcone do powrotu do tradycji wyrobu domowych przetworów m.in. octów, przypraw, syropów, nalewek. 

 

Panie  miały okazję skorzystać  w ramach projektu z porad dietetyczki, wizażystki i stylistki, wziąć udział w  zajęciach kulinarnych, zajęciach z trenerkami  rozwoju  osobistego jak również  skorzystać z treningu  uwalniania stresu  metodą TRE i zrelaksować się podczas  koncertu  relaksacyjnego z użyciem gongów.

Organizowane były też  szkolenia on-line nt. ekonomii społecznej oraz możliwości jakie daje serwis Linkedin i media społecznościowe. Szkolenia przeznaczone były dla osób, które szukają lub chcą zmienić pracę, a także dla tych, które szukają sposobów na promocję działań społecznych, swojego biznesu i budowanie marki osobistej.

Szczególnie dla kobiet działających społecznie w roli sołtysów i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich okazały się przydatne szkolenia podnoszące ich kompetencje w zakresie wiedzy
na temat  sektora  pozarządowego  i  jego szans na  aktywność  społeczną  i ekonomiczną
z pozyskiwaniem  źródeł  środków zewnętrznych włącznie.

 

Udział w projekcie stanowił grunt do poszerzenia kręgu znajomych i gruntem do zacieśnienia przyjaźni. Wyposażył kobiety w narzędzia, wiedzę i umiejętności dodając im siłę do dalszych  działań w kierunku samorozwoju, dokonania zmiany w życiu zawodowym i osobistym, powrotu na rynek pracy, założenia własnej działalności gospodarczej bądź zaangażowania się w pracę na rzecz społeczności lokalnej.

 

 

„Kompetencje, Kreatywność, Kobiecość” – ruszamy z nowym projektem . | Ziemia Chelmonskiego