Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

kasa 2

JUŻ WKRÓTCE NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PREMII
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Drodzy Wnioskodawcy,

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” w październiku 2021 r. planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zachęcamy do zapoznania się z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu oraz innymi dokumentami dotyczącymi naboru, które dostępne są na:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

oraz lokalnymi kryteriami, na podstawie których LGD dokonuje wyboru operacji  do finansowania:

https://ziemiachelmonskiego.pl/pl/kryteria-wyboru-operacji/.

We wrześniu przeprowadzone zostaną pierwsze szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców na temat warunków uzyskania pomocy oraz sposobu wypełnienia dokumentów aplikacyjnych. Szkolenia prowadzone będą w formie zdalnej i stacjonarnej, a ich terminy i miejsca realizacji zostaną niebawem ogłoszone.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej strony www.ziemiachelmonskiego.pl oraz profilu na FB.