Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

ZAPROSZENIE

          Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” serdecznie zapraszam na Jubileuszowe  Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12:00
w Domu Kultury w Żabiej Woli, ul . Warszawska 27 w I terminie.

W przypadku nieobecności więcej niż połowy liczby członków Walne Zebranie Członków odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu w II terminie o godz. 12:30.

Z poważaniem

Magdalena Podsiadły
Prezes Zarządu Stowarzyszenia     

LGD „Ziemia Chełmońskiego