Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

Integracja mieszkańców Ziemi Chełmońskiego w ramach projektu współpracy „Kluby Inteligencji Finansowej”

Spotkania z edukacją finansową realizowane w ramach projektu współpracy pn. „Kluby Inteligencji Finansowej” powoli dobiegają końca, dlatego w dniu 25 września 2021 r. dla uczestników projektu oraz mieszkańców Ziemi Chełmońskiego na placu wypoczynkowo-rekreacyjnym w Radziejowicach vis a vis Urzędu Gminy  zorganizowane zostało wydarzenie podsumowujące projekt w ramach którego odbyły się również warsztaty surwiwalowe połączone z integracją uczestników.

W sobotni poranek do Radziejowic licznie przybyli m.in. młodzi druhowie wraz z opiekunami z Młodzieżowych Grup Pożarniczych, członkowie grup szkolnych, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, a także całe rodziny z terenu Ziemi Chełmońskiego. Pomimo niesprzyjającej deszczowej pogody atmosfera była naprawdę gorąca. Młodsi i starsi uczestnicy z dużym zaangażowaniem włączyli się do zabawy pokonując wszystkie zadania surwiwalowe przygotowane przez Fundację „FERA VIA” z Teresina. Uczestnicy chętnie pokonywali poszczególne etapy zabawy, w tym: stanowisko łucznicze, przydatne węzły, stanowisko pracy zespołowej, rozpalanie ognia i inne zadania sprawnościowe wyśmienicie się przy tym bawiąc i integrując, co potwierdza fotorelacja z tego wydarzenia. Po intensywnym wysiłku wszyscy zasłużenie udali się na ciepły poczęstunek podczas którego widać było prawdziwą integrację uczestników, uśmiechy na twarzach i słychać było o planach na kolejne spotkania …

Na zakończenie spotkania Pani Magdalena Podsiadły – Prezes LGD podsumowała dotychczasowe działania zrealizowane w ramach projektu współpracy „Kluby Inteligencji Finansowej” i  podziękowała Pani Urszuli Ciężkiej – Wójt Gminy Radziejowice za pomoc w organizacji wydarzenia oraz udostępnienie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego, którego utworzenie zostało dofinansowane ze środków unijnych rozdysponowanych przez LGD w ramach PROW.

Tekst i zdjęcia: LGD „Ziemia Chełmońskiego”