Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |
Drodzy Beneficjenci,
poniżej pytania z odpowiedziami przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby rozwiać Wasze wątpliwości w tym trudnym okresie w związku z epidemią koronawirusa i realizacją zobowiązań zapisanych w umowach o przyznanie pomocy!
question-mark-1019993_1280
PYTANIA I ODPOWIEDZI_realizacja warunków umowy o przyznanie pomocy w związku z epidemią
Odpowiedzi na powyższe pytania zostały przekazane przez  Joannę Gierulską
Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Mając na uwadze powyższe, MRiRW na bieżąco analizuje potrzebę dostosowania przepisów wykonawczych w ramach poddziałania 19.2 do obecnie istniejącej sytuacji i bierze pod uwagę ewentualną ich zmianę, gdyby stały w sprzeczności z rozwiązaniami systemowymi, które będą miały zastosowanie w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców w kraju, również tych którzy są beneficjentami poddziałania 19.2.