Dzień tygodnia: piątek, 22 wrzesień 2023 |

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konsultacjami –  informujemy ze lista została zamknięta.

 

Wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenu naszego LGD, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru wniosków  (16 – 30 października br.)  – Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego zaprasza na indywidualne konsultacje z ekspertem ds. PROW 2014-2020 z zakresu wypełniania wniosku i biznesplanu.

Konsultacje odbywać się będą w  Żabiej Woli w siedzibie LGD przy ul. Warszawskiej 24  w dniu:

  • 18.10 (środa)  od godz 9:00 – 17:00

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – obowiązują telefoniczne zapisy na określoną datę i godzinę  pod numerem  tel.: 48/ 795 584 876

 

Warunkiem skorzystania z indywidualnej konsultacji jest:

  1. Zapisanie się na wyznaczony dzień i godzinę oraz
  2. wcześniejsze tj. na co najmniej 2 dni przed spotkaniem, przekazanie do biura LGD materiałów dot. przedmiotu konsultacji / Wniosku o Przyznanie Pomocy, Biznesplanu, kosztorysów etc (w wybranej przez wnioskodawcę formie: np.  mailowo: biuro@ziemiachelmonskiego.pl; osobiście w siedzibie biura w wersji papierowej lub na nośniku).
  3. Przewidywany czas konsultacji ok.40 min na 1 beneficjenta.

W przypadku nie zastosowania się do ww.warunków skorzystania z indywidualnej konsultacji,  Biuro LGD „Ziemia Chełmońskiego”- zastrzega sobie prawo do skreślenia wnioskodawcy z listy  i wpisanie na dany termin,  kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług doradczych LGD „Ziemia Chełmońskiego”:  https://ziemiachelmonskiego.pl/wp-content/uploads/2017/06/Regulamin-doradztwa-prowadzonego-przez-LGD-1.pdf