Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach I.13.1 interwencji LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) komponent wdrażania LSR

Rok 2024