Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

Grantobiorcy LGD już rozpoczęli realizację swoich projektów.

Do 18.08.2019 r. trwa rekrutacja do projektu „Teatr Zaangażowany w trosce o klimat”. Uczestnicy wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu warsztatowym prowadzonym przez fundację DRAMA WAY w dn. 4-8 września 2019 r. w GCK Powozownia w Radziejowicach.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/tstWUN6kYcNiVo7BA

info_projekt Teatr

teatr 1plakat_png,maxwidth,1920,maxheight,910