Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza GMINY do udziału w projekcie Nasza przestrzeń III. Konsultacje dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach

kobitaifacet

 • Zajmujecie się planowaniem przestrzennym?
 • Wprowadzacie procedury planistyczne?
 • Realizujecie inwestycje?
 • Podjęliście uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych?
 • Wyjaśniacie mieszkańcom zagadnienia planowania przestrzennego?
 • Organizujecie konsultacje społeczne?

W projekcie Nasza przestrzeń ułatwiamy mieszkańcom gmin zrozumienie dokumentów planistycznych, organizujemy spotkania i warsztaty, udzielamy grantów. Wspólnie wypracowujemy najkorzystniejsze dla wszystkich rozwiązania przestrzenne.

Nasze doświadczenia we współpracy z kilkudziesięcioma gminami przyniosły dopasowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców zmiany w gospodarowaniu swoim otoczeniem.


Poniższa mapa przedstawia problemy planistyczne, jakie pomagaliśmy rozwiązać w poprzednich edycjach projektu (NPI i NPII):

mapa projektow

1 układ drogowy           droga 4 nowa zabudowa                              domek
2 krajobraz                    drzewo 5 inwestycje uciążliwe rolne                traktor
3 przestrzeń publiczna/ kosciol
centrum miejscowości
6 inwestycje uciążliwe przemysłowe   fabryka

wspolpraca

Zapraszamy gminy mające nie więcej niż 30 tys. mieszkańców do realizacji projektu Nasza przestrzeń. Konsultacje dokumentów planisty­cznych na wsi i w małych miastach. Gminy otrzymają wsparcie:

 • finansowe w postaci grantu (średnio 30 tys. zł)
 • merytoryczne w postaci opiekunów konsultacji (urbanista i doświadczony ekspert)
 • techniczne w postaci narzędzi kon­sultacji (w tym aplikacji internetowych usprawniających pracę urzędu).

Dzięki szkoleniom i spotkaniom sieciującym przedstawiciele gmin pogłębią wiedzę o planowaniu przestrzennym i wymienią się doświadczeniami.

Współpraca gminy w projekcie możliwa jest na dwóch etapach procedury planistycznej:

Etap I

 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego
 2. Przekazanie dokumentu do opinii do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Etap II

 1. Pozytywne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu dokumentu przez instytucje
 2. Głosowanie rady gminy nad dokumentem planistycznym

Formularz zgłoszenia do projektu

Dodatkowych informacji udzielają:

Krystian Połomski, Jacek Pietrusiak, Ewa Żuławnik

tel. 22 636 25 71 do 75

e-mail: kpolomski@fww.pl, jpietrusiak@fww.pl, ezulawnik@fww.pl

Projekt „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło:  http://fundacjawspomaganiawsi.pl/zapraszamy-gminy-do-udzialu-w-projekcie-nasza-przestrzen-iii/?fbclid=IwAR3gAVuLa725N5Ej3WhA9mZdky5vfNe8cyapp9JFazqoghTT9tmz46YenGI