Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

fio mazowsze lokalnie _nabory

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”, będąc ambasadorem FIO Mazowsze Lokalnie, zaprasza do wzięcia udziału w  naborze  wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych z terenu naszego LGD.

Rozpatrzeniu w trybie oceny konkursowej podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie http://generator.mazowszelokalnie.pl/. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w Programie FIO Mazowsze Lokalnie.

W Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwala na opisanie działań w sposób krótki i konkretny, nie wymaga podawania szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

Szczegółowe zasady Programu w tym procedura wyboru projektów została opisana w Regulaminie Konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie, który dostępny jest na stronie http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku, zapraszamy do kontaktu z konsultantem:

Dorotą Tyszkowską nr. telefonu: 795 587 114 lub mail: dorota@ziemiachelmonskiego.pl