Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |
  • 2 marca 2020
  • 11:00

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Chełmońskiego” do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które zwołuję
na  02 marca 2020 roku /poniedziałek/ na  godzinę 11.00 I termin.

          Spotkanie odbędzie się  w Międzyborowie ul. Staszica 5 – w Filii Biblioteki Publicznej   / przy hali sportowej/.

W przypadku braku więcej niż połowy liczby członków, Walne Zebranie Członków
w II terminie odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 11:30.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie XXII Walnego Zebrania Członków – powitanie.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Zmiany w Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2014-2020 w zakresie zwiększenia budżetu LSR.

5.Wolne głosy i wnioski.

Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”

 

Dodatkowo przypominamy o obowiązku uzupełnienia należności z tytułu składek członkowskich
w wysokości 20 zł za rok zgodnie z §9 ust.1 pkt.4) i 5) Statutu.

Wpłaty składki prosimy dokonać na r-k bankowy Stowarzyszenia:

60 9291 0001 0046 30748 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Prezes Stowarzyszenia  LGD
„Ziemia Chełmońskiego”

    Magdalena Podsiadły

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 02 03 2020