Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |
 • 25 lutego 2019
 • 13:45
 • Nowa Sucha

XIX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LGD „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO”

„U BOLKA” Dom Weselny
Stary Dębsk 3 c, 96-513 Stary Dębsk, pow. sochaczewski

data  25.02.2019 godzina 13:45 (I termin)

 

PROPONOWANY  PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie XIX Walnego Zebrania Członków – powitanie zebranych przez
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie  listy obecności.
 3. Wybór Prezydium (Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza)
  i Komisji Skrutacyjnej (3 os.).
 4. Przyjęcie porządku obrad – głosowanie.
 5. Omówienie aktualnej sytuacji Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” (nabory, limity, złożone projekty etc.).
 6. Zmiany w składzie Rady LGD.

Głosowanie nad podjęciem uchwały.

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego.

W przypadku braku więcej niż połowy liczby członków, Walne zebranie członków
w II terminie odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 14:00.