Dzień tygodnia: sobota, 28 styczeń 2023 |
  • 4 lutego 2021
  • 14:00
  • platforma Teams

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR Stowarzyszenie „LGD Ziemia Chełmońskiego” organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego regionu, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 4 lutego 2021 r. w godzinach o godzinie 14:00 na platformie Teams

warsztat refleksyjny

Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są elektronicznie poprzez e-mail: katarzyna@ziemiachelmonskiego.pl

Na przesłany przez Państwa mail zostanie wysłany link do spotkania.