Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |
  • 15 kwietnia 2021
  • 11:30
Szanowni Członkowie Stowarzyszenia LGD Ziemia Chełmońskiego
  zapraszamy w dniu 15 kwietnia 2021 r. na  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
(I termin 11.30, II termin godz. 12.00).
Forma posiedzenia
Z uwagi na obowiązujący stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS CoV 2 powodującym COVID 19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej aplikacji Teams Microsoft w formie transmisji on line. Podczas posiedzenia zapewniona zostanie transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której członek stowarzyszenia będzie mógł wypowiadać się w toku obrad oraz wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika prawo głosu w toku posiedzenia.