Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |
  • 14 grudnia 2020
  • 12:30
Spotkanie on-line „Rachunkowość organizacji pozarządowych”??
Prowadzenie organizacji pozarządowej związane jest z wypełnianiem wielu obowiązków, w tym m.in. prowadzeniem rachunkowości ?? Znajomość obowiązujących przepisów prawnych, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasad ewidencjonowania przychodów i kosztów czy sprawozdawczość finansowa jest konieczna, aby nie martwić się o prawidłowe rozliczania i skupić się na realizacji misji organizacji ?
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, w tym członków i członkinie zarządów, komisji rewizyjnych i rad oraz inne osoby odpowiedzialne za finanse organizacji. Zachęcamy też osoby, które planują podjąć działalność w trzecim sektorze, co może pomóc w przyszłym wyborze formy prawnej organizacji, formy prowadzonej księgowości i ogólnie zdobyć informacje z czym będzie trzeba zmierzyć się po założeniu organizacji.
?? Spotkanie odbędzie się w dniu 14.12.2020 r. w godz. 12.30-16.45
Liczba miejsc jest ograniczona.
Spotkanie poprowadzi Rafał Nawrocki – doktor UAM w Poznaniu i absolwent ekonomii społecznej na UE w Poznaniu. Certyfikowany księgowy od 2008 roku, od tegoż roku prowadzący własne biuro rachunkowe, adresowane głównie do fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej. Wykładowca ekonomii społecznej i finansów w WSB w Poznaniu i Uniwersytecie Opolskim. Od wielu lat prowadzący autorskie szkolenia i wykłady nt. podstaw rachunkowości w NGO, zarządzania finansami, mechanizmów kontrolnych i innych problemów ekonomicznych w podmiotach ekonomii społecznej. Autor popularnego podręcznika „Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń”, sześciokrotnie wznawianego od 2013 roku. Łączny nakład wszystkich edycji przekroczył 20 tys. egzemplarzy, pozycja przyjęta do sylabusa paru uczelni ekonomicznych, m.in. UE w Krakowie, UE w Poznaniu, WSB w Poznaniu ?
Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych i osób fizycznych zainteresowanych podejmowaniem aktywności obywatelskiej z obszaru Ziemi Chełmońskiego, tj. gmin: Mszczonów, Radziejowice, Jaktorów, Żabia Wola, Grodzisk Maz., Baranów, Sochaczew, Teresin, Rybno, Nowa Sucha oraz miasta Grodzisk Maz. i Sochaczew.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny ?
✍️Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zeskanowych formularzy zgłoszeniowych – osoby i organizacji (jeśli dotyczy), które dostępne są pod linkiem https://bit.ly/39HN25k
??Osoby, które już uczestniczyły w innych działaniach w ramach zadania „Inkubator społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Chełmońskiego” i przesyłały już ww. formularze, prosimy tylko o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres e-mail: inkubator@ziemiachełmonskiego.pl lub telefoniczne 507 485 336 lub 603 996 436.