Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |
  • 20 marca 2017
  • 15:00

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”, jako ambasador FIO Mazowsze Lokalnie, zaprasza do wzięcia udziału w naborze wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych z terenu naszego LGD.

Do 20 marca 2017 można składać wnioski w tegorocznym konkursie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie wspartych zostanie ok. 150 projektów kwotą ponad 675 tys. zł.

To już czwarta edycja konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację w wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznej edycji programu FIO-Mazowsze Lokalnie czeka ponad 675 tysięcy złotych, z czego aż 65 % środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% na wsparcie rozwoju organizacji, a ok. 5% na wsparcie samopomocy. Operatorzy planują przyznać około 150 mikrodotacji.

Zapraszamy do kontaktu z konsultantem w naszym biurze: Dorotą Tyszkowską nr. telefonu: 795 587 114 lub mail: dorota@ziemiachelmonskiego.

FIO-ML_nabor_wnioskow_2017_press