Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |
  • 3 grudnia 2017
  • 00:00

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” informuje, że z dniem 28 listopada2017 r. został rozpoczęty proces konsultacji w sprawie zmiany w zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” dla przedsięwzięcia  2.1.1  Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego.

28 listopada – 11 grudnia  br. (warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego”  jest wskazanie w  w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego).

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.plub składać w formie pisemnej w Biurze LGD w Żabiej Woli  przy ul. Warszawskiej 24

Wszelkich informacji udziela Biuro LGD pod nr tel.  605 869 094 lub 46 858 91 51