Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |
  • 13 stycznia 2020
  • 09:00

Wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenu naszego LGD, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru wniosków  nr  2/2019  – PODEJMOWANIE oraz nr 3/2019  ROZWÓJ zapraszamy na indywidualne konsultacje z ekspertem ds. PROW 2014-2020 z zakresu wypełniania wniosku i biznesplanu.

Konsultacje odbywać się będą w  Żabiej Woli w siedzibie LGD przy ul. Warszawskiej 24  

Warunkiem skorzystania z indywidualnej konsultacji jest:

  1. Zapisanie się na wyznaczony dzień i godzinę oraz
  2. wcześniejsze tj. do dnia 9 stycznia br. przekazanie do biura LGD materiałów dot. przedmiotu konsultacji / Wniosku o Przyznanie Pomocy, Biznesplanu, kosztorysów etc (w wybranej przez wnioskodawcę formie: np.  mailowo: biuro@ziemiachelmonskiego.pl; osobiście w siedzibie biura w wersji papierowej lub na nośniku).
  3. Przewidywany czas konsultacji ok. 30 min na 1 beneficjenta.

W przypadku nie zastosowania się do ww. warunków skorzystania z indywidualnej konsultacji,  Biuro LGD „Ziemia Chełmońskiego”- zastrzega sobie prawo do skreślenia wnioskodawcy z listy i wpisanie na dany termin,  kolejnej osoby z listy rezerwowej.