Dzień tygodnia: sobota, 28 styczeń 2023 |

Już od dziś jest dostępny elektroniczny generator „Formularza wniosku o przyznanie pomocy”.

Wszyscy beneficjenci LGD Ziemia Chełmońskiego aplikujący w obecnym naborze wniosków, mogą  skorzystać z elektronicznego generatora wniosku zamieszczonego  wraz z informacjami o Formularzu wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)  na oficjalnej stronie ARiMR’u.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html