Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Spotkanie tematyczne poświęcone zagadnieniom współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Spotkanie zorganizowane dla:

👍osób poszukujących partnerów do realizacji swoich działań, osób chcących dotrzeć i zaangażować lokalną społeczność w swoje działania.

👍dla przedstawicieli organizacji pozarządowych ,

👍dla grup nieformalnych,

👍dla wszystkich zainteresowanych podejmowaniem aktywności obywatelskiej na terenie Ziemi Chełmońskiego.

👍dla aktywnych mieszkańców czy lokalnych liderów działającym na rzecz dobra wspólnego oraz zaangażowanych w budowanie siły społecznej.

Szkolenie warsztatowe 2 września br. do Domu Pracy Twórczej GRANICA (Kampinos) dzięki któremu uczestnicy pozyskali cenna wiedzę nt:

🖇współczesnych sposobów komunikowania się w internecie

🖇technik i sposobów na skuteczną prezentacje swoich działań w sieci

🖇aplikacje i programy do samodzielnego tworzenia materiałów reklamowych

🖇sposoby na stworzenie atrakcyjnego profilu organizacji w Internecie

Szkolenie warsztatowe 23 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach podczas którego przedstawicieli/-lki sołectw, stowarzyszeń, KGW, OSP oraz seniorów zrzeszonych w UTW i Kołach senioralnych oraz Domów Kultury działających na terenie Ziemi Chełmońskiego zajmowali się zdobywaniem wiedzy nt. przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Spotkania tematyczne na terenie obszaru Ziemi Chełmońskiego z udziałem zaproszonych ekspertów , które odpowiadały na zgłaszane przez mieszkańców zapotrzebowania np. :

  • „Organizacja i przeprowadzenie zebrania założycielskiego Koła Gospodyń Wiejskich ”;
  • „Współpraca z lokalną społecznością, organizacjami NGO, partnerstwa – budowanie zaangażowania mieszkańców w działalność organizacji, nawiązywanie i wzmacnianie partnerskich relacji z innymi podmiotami”;
  • spotkania nt. źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, KGW klubów sportowych;
  • „Jak współpracować ze środowiskiem lokalnym? – budowanie zaangażowania mieszkańców w działalność organizacji, nawiązywanie i wzmacnianie partnerskich relacji z innymi podmiotami”